PROFIL PIMPINAN

karo

Keterangan Perorangan

Nama Lengkap                 : Bertholomeus Badar, SH.MM
NIP                                 : 19600820 198903 1 007
Pangkat dan go. ruang     : Pembina Utama Muda, IV/c
TTL                                : Sikka, 20 Agustus 1960
Jenis Kelamin                  : Pria
Agama                            : Katolik
Status Perkawinan            : Kawin
Alamat rumah                  : Jl. Kramat Jati Blok A – Kelurahan Maulafa, Kec Maulafa Kota Kupang
Tinggi                              : 168 cm
Berat Badan                     : 68 Kg
Rambut                            : Lurus
Bentuk Muka                     : bulat panjang
Warna Kulit                       : Sawo matang
Kegemaran                       : Baca, olahraga

Pendidikan

Pendidikan di Dalam dan Luar Negeri

  • SD: SDK DU

Tamat tahun                   : 1975
Tempat                            : Sikka
Nama Kepala Sekolah : Y. Mandalangi

  • SLTP: SMEP LELA

Tamat tahun                   : 1979
Tempat                            : Lela

Nama Kepala Sekolah: L. Luasa

  • SLTA: SMAN

Jurusan                           : Sosial
Tamat tahun                   : 1982
Tempat                           : Maumere
Nama Kepala Sekolah       : Y. Nurak

  • S1: Undana

Jurusan                            : Hukum Tata Negara
Tamat tahun                    : 1988
Tempat                           : Kupang
Nama Dekan                    : E.I Hahully

  • S2: Unika

Jurusan                            : Manajemen
Tamat tahun                    : 2003
Tempat                            : Kupang
Nama Direktur                  : P. Dr. Cosmas Fernandes, SVD, MA

Kursus/Latihan di Dalam dan Luar Negeri

NO. NAMA KURSUS LAMANYA TANDA LULUS TEMPAT
1. Latihan Prajabatan 1-19 Maret 1990 STTPL Kupang
2. Penataran Pengawasan Keuangan Daerah Tk Pelaksana 3 Sept-8 Okt 1990 Tanda Lulus Kupang
3. Penataran Sensus Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Proyek 31 Juli-3 Agust 1991 Surat Keterangan Kupang
4. Penataran Peratun 20-25 Jan 1992 Sertifikat Kupang
5. Penataran Pengawasan Bidang Konstruksi dan Pembangunan 22 Agust-23 Sept 1992 Sertifikat Kupang
6. Penataran Calon Penatar P4 Pola 144 jam dan Pelatihan Kepemimpinan Tk Nasional 20 Nov-16 Des 1995 Piagam Jakarta
7. Pelatihan Perka Daerah Tk Utama 18-26 April 1996 Sertifikat

Makopassus Cijantung

8. Santiaji Politik Pejabat Struktural 24-26 Juni 1996 Piagam Kupang
9. TOT Penataran Penatar P4 Tk Provinsi 22-30 Juli 1996 Piagam Kupang
10. Adumla 20 Juni-31 Juli 1997 Surat Tanda Tamat Kupang
11. Diklat Fungsional Audit Pembukuan dan Perhitungan APBD 2010 Sept 1997 Surat Tanda Tamat Kupang
12. Tarpadnas Tk Nasional Angkatan XX 12-14 Jan 1998 Paiagam Jakarta
13. Diklat Teknis Fungsional Pengawasan Perencanaan 07-18 Jan 1999 Surat Tanda Tamat Kupang
14. Spamaz 22 Jli-18 Sept 2000 Surat Tanda Tamat Kupang
15. English Cours 2001 Certificate Kupang
16. TOT Diklat Pim IV dan III 2002
17. Birotek Anjab 14-18 Juli 2003 Piagam Penghargaan Kupang
18. Diklat Manajemen Pemerintahan Bagi Pejabat eselon II dan III Lingkungan Pemprov NTT 14-19 Okt 2004 (40 jam) Tamat Diklat
19. Public Accountability Training 6-10 Sept 2004 Certivicate of atten dance Kupang
20. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tk Pertama 16-20 Mei 2005 (120 jam) Surat Tanda Tamat Kupang
21. Pre-Departurte English Language Training Program 6 Nov 2006-26 Jan 2007 Certivicate Jakarta
22. Public Accountability Training In Australia 29 Jan- 20 April 2007 Certivicate University Of Cambera Australia

Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian

No. Pangkat Gol.Ruang Terhitung Gaji Pokok Surat Keputusan Dasar Hukum
Pejabat Nomor Tgl
1. - III/a 1 Maret 1989 81.000 Gub. NTT 813.3.1/913/157.D

22/08/

1989

PP 15/85
2. Penata Muda III/a 1 Maret 1990 81.000 Gub. NTT 821.131/921/289.D

14/08/

1990

PP 15/85
3. Penata Muda III/a 1 Maret 1991 88.500 Irwil Prop 703/sw.1/3/58953

11/12/

1990

PP 15/85
4. Penata Muda III/a 1 Maret 1993 96.000 Irwil Prop 703/IW.1/3-2/91/92

05/01/

1993

PP 15/85
5. Penata Muda Tk I III/b 1 April 1993 154.000 Gub NTT 823.3.1/II/207/17-ND

03/06/

1993

PP 15/85
6. Penata Muda Tk I III/b 1 Maret 1995 198.400 Irwil Prop 703/IW.1/3-1/33/95

06/01/

1995

PP 15/85
7. Penata III/c 31 Maret 1997 220.000 Gub NTT 823.3.1/II/207/17-ND

05/02/

1997

PP 15/85
8. Penata Tk I III/d 1 April 2001 364.600 Gub NTT 823.3.1/I/524/148-ND

10/03/

2001

PP 15/85
9. Pembina IV/a 1 Oktober 2003 Gub NTT 823.4/I/I/439/604-ND

11/08/

2003

PP 15/85
10. Pembina Tk I IV/b 10 Oktober 2007 3.902.100 Gub NTT 823.4/I/I/308/423-ND

29/09/

2007

PP 15/85
11. Pembina Utama Muda IV/c 14 Maret 2014 4.067.100 Presiden AA.253000.00022

28/04/

2014

Pengalaman Jabatan/Pekerjaan

No. Jabatan/Pekerjaan Mulai dan sampai Gol. Ruang Gaji Pokok Surat Keputusan
Pejabat Nomor Tgl
1. Kasubag Sengketa Hukum 27-3-1995 s/d 7/12/1996 Penata Muda Tk I (III/b) 198.400 Gub NTT Up.013.I/1/83/PK/1995 27/03/1995
2. Pemeriksaan Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Agama 7/12/1996 s/d 16/1/2001 Penata (III/c) 333.800 Gub NTT Up.013.I/1/317/PK/1996 07/12/1996
3. Kasub Bidang Usaha Daerah PD Banwas Prov NTT 6/1/2001 s/d 8/5/2002 Penata (III/c) 364.600 Gub NTT Up.013.I/1/07/PK/2001 06/01/2001
4. Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 8/5/2002 Penata Tk I (III/d) 364.600 Gub NTT Up.013.1/I/72/JS/2002 08/05/2002
5. Kabag Sarana Perekonomian Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT 11/6/2007 Pembina (IV/a) 1.738.400 Gub NTT Up.103.1/1/102/75/2007 07/06/2007
6. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT 18/2/2009 Pembina Tk I (IV/b) Gub NTT

Up.013.1/I/30/55/

2009

13/02/2009
7. Widyaiswara pada Badan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Provinsi NTT 13/4/2010 Pembina Tk I (IV/b) Gub NTT

Up.013.1/1/III/JF/

2010

23/02/2010
8. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTT

19/12/

2013 sampai sekarang

Pembina Utama Muda (IV/c) Gub NTT

Up.013.1/1/150.a/

JS/2013

31/12/2013
  •  Tanda Jasa/Penghargaan

        -. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun

        -. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun

  • Pengalaman

Kunjungan ke Luar Negeri

No. Negara Tujuan Kunjungan Lamanya Yang Membiayai
1. Australia Public Accountability Trining In Australia 3 bulan Pemerintah Australia

Keterangan Keluarga

Isteri

Nama                    : Maria Albina, SH
TTL                       : Singaraja – Bali/16-12-1963
Tgl Nikah               : 29-10-1992
Pekerjaan              : PNS

Anak

Nama                     : Y. Kurniawan Karwayu
Jenis Kelamin          : Laki-laki
TTL                        : Kupang, 14-5-1994
Pekerjaan               : Mahasiswa

Nama                    : W. Faustine Karwayu
Jenis Kelamin          : Perempuan
TTL                        : Kupang, 22-4-1997
Pekerjaan               : Mahasiswi

Nama                    : H.Redempta Karwayu
Jenis Kelamin         : Perempuan
TTL                       : Kupang, 08-4-2003
Pekerjaan              : Pelajar

Bapak dan Ibu Kandung

Rofinus Teng
Pekerjaan     : Tani

Ket              : Almarhum

Martha Da Nona

Pekerjaan    : Tani
Ket              : Almarhumah                      

Bapak dan Ibu Mertua

M. Thinus Lalo
TTL             : 09/11/1924

Pekerjaan    : Pensiunan ABRI
Ket              : Almarhum

E. Saartje Lantang
TTL             : 07-12-1930

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga
Ket              : Almarhumah

Saudara Kandung

Victor Swanders
Jenis Kelamin          : Laki-laki

Pekerjaan               : Pegawai swasta
Ket                         : Almarhum

P. Kolomera             

Jenis Kelamin          : Perempuan
Pekerjaan               : Tani

A. Hewot
Jenis Kelamin          : Laki-laki

Pekerjaan               : Tani
Ket                         : Almarhum

P. Marthin
Jenis Kelamin          : Laki-laki

Pekerjaan               : Wiraswasta

Th. Neong
Jenis Kelamin          : Laki-laki

Pekerjaan               : Wiraswasta

Drs. Teng B, MA
Jenis Kelamin          : Laki-laki

Pekerjaan               : Wiraswasta

FR. Teng
Jenis Kelamin          : Laki-laki

Pekerjaan               : PNS

Saudara Kandung Isteri

M. Thinus
Jenis Kelamin          : Laki-laki

Pekerjaan               : Pegawai Swasta

S. Elitsia
Jenis Kelamin          : Perempuan

Pekerjaan               : PNS

S. Florrensia
Jenis Kelamin          : Perempuan

Pekerjaan               : Tani

S. Hiharia
Jenis Kelamin          : Perempuan

Pekerjaan               : Tani

M. Falentina
Jenis Kelamin          : Perempuan

Pekerjaan               : PNS

E. Marianti
Jenis Kelamin          : Perempuan

Pekerjaan               : Biarawati

Keterangan Organisasi

Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

OSIS
Kedudukan dalam organisasi        : Pengurus

Tahun                                        : 1979 -1981
Nama Pimpinan Organisasi           : Edi Suban

Semasa mengikuti pendidikan pada PT

PMKRI
Kedudukan dalam organisasi        : Pengurus

Tahun                                        : 1983 – 1984
Tempat                                      : Kupang
Nama Pimpinan Organisasi           : CHR. Boro Tokan

Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

KORPRI
Kedudukan dalam organisasi        : Anggota

Tahun                                        : 14/8/1989-sekarang
Tempat                                      : Kupang
Nama Pimpinan Organisasi           : Drs. TH.M Hermanus

DPDI KNPI
Kedudukan dalam organisasi        : Biro Diklat

Tahun                                        : 1994 – 1997
Tempat                                      : Kupang
Nama Pimpinan Organisasi           : M. Dua Upa

DPDI AMPI
Kedudukan dalam organisasi        : Biro Diklat

Tahun                                        : 1995 – 1998
Tempat                                       : Kupang
Nama Pimpinan Organisasi           : Frans Kade

DPDI MKGR
Kedudukan dalam organisasi           : Biro Diklat

Tahun                                           : 1996 – 1999
Nama Pimpinan organisasi              : DJ.De Haan

DPDI Golkar

Kedudukan dalam organisasi           : Biro Kepemudaan
Tahun                                           : 1998 – 1999
Nama pimpinan organisasi              : D.W. Palle